Een geslaagde samenwerking

Advies van Angle of View kenmerkt zich door interesse in de belangen en doelstellingen van de klant. Maar niet alleen van de klant, ook van diens contractpartner.

Juridische standpunten zijn niet interessant. Interessant is of partijen gezamenlijk tot een optimale oplossing kunnen komen.

Direct vanaf het begin helder met elkaar communiceren en vertrouwen winnen is essentieel voor een succesvolle samenwerking. Om deze reden helpt Obbe Wassenaar vanuit Samen7 (www.samen7.nl) de partijen bij een samenwerking om tot een juiste inrichting van de samenwerking te komen. Om naast het juridische kader van een overeenkomst de noodzakelijk condities te scheppen en – nog belangrijker – te onderhouden voor een succesvol partnerschap.

Een oplossing voor conflicten

Ook als het mis gaat helpt Angle of View u verder. Ofwel als mediator, bindend adviseur of als uw adviseur.

Als het om conflicten gaat, weet Angle of View wat er moet gebeuren om deze op te lossen. Hij heeft conflicten namelijk van verschillende invalshoeken behandeld en opgelost:

  • Vanuit de advocatuur als adviseur en raadsman van verschillende partijen, zowel aan opdrachtgeverskant als aan de opdrachtnemerskant;
  • Bij de Raad van State en de Raad van Arbitrage vanuit het perspectief van de rechtspraak;
  • En vanuit de positie van een aanbestedende dienst.